Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Onyx Jaguar
OnyxJaguar
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 5
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Onyx Jaguarđơn vị lính ErarityEpic của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Reaction: Mỗi khi có một lính đồng minh di chuyển/được di chuyển, đơn vị đó được +1/+1.
    • Hiệu ứng: Jaguars's Bite.
    • Điều kiện kích hoạt của năng lực này là một lính đồng minh rời khỏi vị trí ban đầu của nó, bất kể vì nguyên nhân nào.


Chiến thuật[ | ]

  • Onyx Jaguar có năng lực chiến thuật khó chịu, mang tiềm năng tăng chỉ số rất cao cho các đơn vị đồng minh trên sân.
  • Songhai có vô vàn cách để kích hoạt năng lực của Onyx Jaguar, bao gồm việc di chuyển thông thường, dịch chuyển bằng Mist Dragon Seal, Juxtaposition hay Blink, mỗi lần như vậy chỉ số của những đơn vị đó không ngừng tăng lên, khắc phục yếu điểm quan trọng về chỉ số của Songhai.
  • Onyx Jaguar cũng kết hợp được với Inner Focus hoặc các đơn vị có Rush, vì đơn vị đó thường di chuyển ngay và do đó cũng nhận được hiệu ứng tăng chỉ số trước khi chúng hành động.
  • Sức mạnh của Onyx Jaguar càng đáng sợ khi có nhiều hơn 1 Onyx Jaguar trên sân của bạn.

Thư viện ảnh[ | ]

Onyx Jaguar idle
Sẵn sàng
Onyx Jaguar breathing
Đứng tại chỗ
Onyx Jaguar run
Di chuyển
Onyx Jaguar attack
Tấn công
Onyx Jaguar death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement