Duelyst Wiki
Advertisement
Screen Shot 2015-09-10 at 7.45.24 PM

Openning Gambit Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt khi được triệu hồi.

Giới thiệu[ | ]

Opening Gambit ( khai màn ) là một trong những năng lực có tên của lính trong Duelyst, và cũng là năng lực phổ biến nhất với nhiều hiệu ứng đa dạng và tính ứng dụng cao, đây là năng lực có tốc độ kích hoạt nhanh nhất trong Duelyst.

Mô tả[ | ]

  • Năng lực của đơn vị có Opening Gambit phát huy khi và chỉ khi chúng được triệu hồi từ thanh hành động.
  • Các đơn vị có Opening Gambit kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của mình trước khi xuất hiện trên sân đấu. Nghĩa là nếu như đơn vị đó sẽ chết ngay khi được triệu hồi (ví dụ bởi tác dụng của Flash Reincarnation) thì Opening Gambit của đơn vị này vẫn được kích hoạt.
  • Các đơn vị trên sân có năng lực phản ứng với sự triệu hồi sẽ được ưu tiên kích hoạt trước Opening Gambit.
  • Nếu đơn vị có Opening Gambit được triệu hồi tại ô mana, năng lực của chúng được kích hoạt trước khi thu thập khối mana ở ô đó.

Đặc điểm[ | ]

  • Các Opening Gambit chỉ định mục tiêu để sử dụng có thể được bỏ qua (không sử dụng nữa) bằng cách bấm vào nút Skip.
  • Nếu bạn triệu hồi nhầm một đơn vị có năng lực Opening Gambit chỉ định mục tiêu để sử dụng, bạn có thể hoàn tác bằng cách bấm vào nút Cancel. Đối phương không hề được cho biết là bạn vừa triệu hồi đơn vị.

Chiến thuật chơi[ | ]

  • Các Opening Gambit có tốc độ phát huy hiệu ứng nhanh nhất trong mọi năng lực của Duelyst, và vì thế đối thủ không thể bắt bài cũng như kịp có cơ hội xử lý năng lực này. Vận dụng tốt Opening Gambit sẽ cho bạn lợi thế rất đáng kể.
  • Lựa chọn đúng thời điểm khi nào nên sử dụng đơn vị có Opening Gambit. Một số năng lực nếu sử dụng sớm sẽ cho bạn lợi thế, một số khác lại nên được sử dụng sau cùng.
  • Lựa chọn vị trí triệu hồi các đơn vị có Opening Gambit cẩn thận, do các đơn vị này có chỉ số thấp và đôi khi là vật cản cho chính bạn.
  • Lưu ý trong việc triệu hồi các đơn vị có Opening Gambit yêu cầu mục tiêu kế cận.
Advertisement