Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Orb Weaver
OrbWeaver
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc Dervish
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Orb Weaverđơn vị lính CrarityCommon của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Orb Weaver được triệu hồi từ thanh hành động - Triệu hồi một bản sao của Orb Weaver tại một ô trống kế cận do bạn chỉ định.

Chiến thuật[ | ]

  • Orb Weaver có chỉ số kém, rất dễ bị Tướng địch tiêu diệt trước khi kịp hành động, vậy nên hãy để chúng ở tuyến sau.
  • Orb Weaver có thể phối hợp với Windstorm Obelysk, 1 máu tăng thêm từ Windstorm Obelysk sẽ giúp Orb Weaver đứng vững trước Tướng địch mà không cần phải bảo vệ nữa.
  • Orb Weaver cho lợi ích gấp đôi trong việc kích hoạt năng lực của Portal Guardian.

Thư viện ảnh[ | ]

Orb Weaver idle
Sẵn sàng
Orb Weaver breathing
Đứng tại chỗ
Orb Weaver run
Di chuyển
Orb Weaver attack
Tấn công
Orb Weaver death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement