Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Pandamonium
Pandamonium
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Pandamoniumphép ErarityEpic của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Pandamonium biến mọi đơn vị lính trên sân trở thành đơn vị Panddo. Tới cuối lượt của bạn mọi đơn vị biến trở lại thành đơn vị như ban đầu.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.
    • Panddo là đơn vị token có chỉ số 0/2 và không thể bị tiêu diệt bởi tấn công.Chiến thuật[ | ]

  • Pandamonium là một phép tình huống tương đối khó dùng khi các Panddo tạo ra không thể nào bị tiêu diệt bởi tấn công, trong khi hiệu ứng của Pandamonium kết thúc ngay vào cuối lượt.
  • Vì đơn vị biến trở lại ban đầu là đơn vị hoàn toàn mới. Với Pandamonium, các đơn vị lính nhận các hiệu ứng mạnh của đối phương sẽ mất hết hiệu ứng, các đơn vị lính của bạn đã bị thương/bị Dispel sẽ biến trở lại thành một đơn vị không mảy may bị xây xát cũng như có đầy đủ năng lực như ban đầu.
  • Một combo phối hợp giữa Pandamonium, Ghost LightningCrescent Spear có thể ngay lập tức quét sạch lính trên sân đối phương với chỉ 7 mana. Cũng có thể phối hợp giữa Pandamonium và Twin Strike để lập tức tiêu diệt 2 đơn vị lính địch trên sân.

Thư viện ảnh[ | ]

Pandamonium active
Sẵn sàng
Pandamonium actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement