Duelyst Wiki
Advertisement
Icon delete Đây là bài viết về một thẻ đã bị loại bỏ hoàn toàn trong Duelyst.{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Pantheran
Pantheran(trước1.71)
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 5
Tấn công 5
Máu 9
Thông tin khác
Khả dụng Không được dùng nữa
Bộ Core Set

Pantheranđơn vị lính CrarityCommon của phe Vetruvian.

  • Thẻ này không còn được sử dụng nữa.

Năng lực[ | ]

Pantheran không có năng lực đặc biệt nào

Chiến thuật[ | ]

Pantheran không có lưu ý chiến thuật đặc biệt nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Pantheran idle
Sẵn sàng
Pantheran breathing
Đứng tại chỗ
Pantheran run
Di chuyển
Pantheran attack
Tấn công
Pantheran death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement