Duelyst Wiki
Advertisement

Patch (bản vá/bản cập nhật) là các dữ liệu được tải thêm về máy trạm của người chơi nhằm chỉnh sửa/nâng cấp Duelyst. Các patch bao gồm thay đổi thẻ, sửa lỗi, nâng cấp hệ thống, bổ sung các ảnh/thẻ mới và đôi khi là các bản mở rộng lớn.

Thông thường các patch được phát hành với tần suất 1 tháng 1 lần, trừ các patch sửa lỗi nóng.

Vào thời điểm beta, các Patch có số hiệu bắt đầu bằng số 0. Khi Duelyst chính thức được phát hành, các Patch có số hiệu bắt đầu bằng 1.

Advertisement