Duelyst Wiki
Advertisement

Cột mốc

Patch 1.71 được phát hành vào ngày 30/8/2016. Trang chính thức: Patch 1.71

Nội dung[ | ]

Nội dung mới[ | ]

Phát hành bản mở rộng Denizens of Shim'zar.

Trang chính thức: Denizens of Shim'zar

Thay đổi cơ chế[ | ]

  • Năng lực Rebirth: Các Chrysalis Egg giờ nở vào đầu lượt kế tiếp của chủ sở hữu thay vì cuối lượt.
  • Shadow Creep: Đứng trên ô Shadow Creep giờ chỉ gây 1 sát thương thay vì gây sát thương bằng tổng số Shadow Creep đồng minh trên sân.

Thay đổi thẻ[ | ]Thẻ hàng tháng[ | ]

Patch 1

Bạn có nhận ra chúng lấy ý tưởng từ đâu không?

Sửa lỗi[ | ]

  • Cải tạo hướng đến việc loại bỏ thời gian lag sau game (sau khi thực hiện sửa nóng tại patch 1.70.1).
  • Giờ người chơi có thể mua nhiều Spirit Orb Spirit Orb cùng một lúc bằng Gold Gold.
  • Tăng cường hiệu suất vẽ thẻ.
  • Tăng cường chất lượng vẽ sprite đối với các độ phân giải không phải mặc định.
  • Sửa lỗi mà trong đó biểu tượng LrarityLegendary xuất hiện sai vị trí khi Tướng sử dụng trang bị Legendary.
  • Sửa lỗi mà trong đó người chơi nhiều hơn 12 mùa bị mất dữ liệu đấu xếp hạng trong hồ sơ.
  • Sửa lỗi mà trong đó skin MK2 của Starhorn the Seeker không hiển thị động tác làm phép.
Advertisement