Duelyst Wiki
Advertisement

Cột mốc

Patch 1.74 được phát hành vào ngày 17/10/2016. Trang chính thức: Patch 1.74

Nội dung[ | ]

Thay đổi thẻ[ | ]

Sửa lỗi[ | ]

  • Giới thiệu hệ thống mới để xử lý những tình huống mất gói tin tiềm năng cũng như tình huống mất đồng bộ. Duelyst sẽ cố gắng phát hiện những lỗi mất gói tin và hỏi lại nếu bạn muốn vào lại trận nếu như nó bị mất đồng bộ.
  • Danh sách Streamer Wath giờ được xếp theo lượt người xem vì nhóm phát triển vừa thêm vào vài gương mặt mới trong những tuần qua.
  • Một số phép Shimzar đã nhận được hiệu ứng hình ảnh mới.
  • Sửa lỗi mà trong đó thách đấu với bạn bè trong khi họ đang ở màn hình mở Orb sẽ khóa cứng bảng định hướng.
  • Sửa lỗi liên quan tới mô tả trên thẻ Pandora.
  • Sửa lỗi mà trong đó dùng Mirror Meld lên một đơn vị lính đã được buff một / một số buff nhất định sẽ khiến đơn vị chính chết khi đơn vị copy chết.
  • Việc dịch chuyển nhiều đơn vị giờ diễn ra đồng thời thay vì từng đơn vị một.
Advertisement