Duelyst Wiki
Advertisement

Cột mốc

Patch 1.75 được phát hành vào ngày 29/10/2016. Trang chính thức: Patch 1.75

Nội dung[ | ]

Bộ khởi đầu cho mỗi hạng[ | ]

1

Bộ Spirit Orb Spirit Orb đặt mua một lần duy nhất và chỉ mở được khi thỏa mãn điều kiện của mỗi bộ.

 • Bộ khởi đầu hạng Đồng:
  • Yêu cầu: Thắng 2 trận ở hạng Đồng.
  • Giá tiền: 4.99 USD
  • Bao gồm: 5 Spirit Orb Spirit Orb và 3 thẻ độ hiếm LrarityLegendary của phe Trung lập.
 • Bộ khởi đầu hạng Bạc:
  • Yêu cầu: Đạt được hạng Bạc.
  • Giá tiền: 9.99 USD
  • Bao gồm: 10 Spirit Orb Spirit Orb và 3 thẻ độ hiếm ErarityEpic của phe Trung lập.
 • Bộ khởi đầu hạng Vàng:
  • Yêu cầu: Đạt được hạng Vàng.
  • Giá tiền: 19.99 USD
  • Bao gồm: 15 Spirit Orb Spirit Orb và 3 thẻ độ hiếm LrarityLegendary của 6 phe chính.

Thẻ hàng tháng[ | ]

Patch 1

Sửa lỗi và thay đổi nhỏ[ | ]

 • Sửa lỗi về bảng thông báo sau khi làm nhiệm vụ nếu bạn đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ.
 • Cải tiến hiệu suất và tài nguyên máy tính để chuẩn bị cho phiên bản di động.
 • Giờ những trận đấu hòa sẽ hiển thị chính xác trên bảng thống kê trận đấu.
 • Cải tiến khả năng ra quyết định của AI và sửa một vài trường hợp hiếm trong đó chúng không thể đưa ra lựa chọn tối ưu.
 • Những thẻ có năng lực Reaction với việc rút thẻ giờ hoạt động chính xác và không phản ứng nhầm với các năng lực cho hiệu ứng tạo ra thẻ mới trong thanh hành động.
Advertisement