Duelyst Wiki
Advertisement

Cột mốc

Patch 1.81 được phát hành vào ngày 3/3/2017. Trang chính thức: Patch 1.81

Nội dung[ | ]

Nhiệm vụ mới[ | ]

Patch 1

Monthly Quest đã trở lại! Hoàn thành 15 nhiệm vụ thường nhật để có được phần thưởng là 1 chìa khóa hạng CrarityCommon.

Thay đổi thẻ[ | ]

  • Grandmaster Variax có lượng mana cần thiết tăng từ 7 lên 8, chỉ số tăng từ 7/7 lên 8/8.
  • Entropic Gaze có lượng sát thương gây ra giảm từ 4 còn 2.

Boss Battle[ | ]

  • Ba boss mới đã sẵn sàng để chiến đấu!

Sửa lỗi[ | ]

  • Sửa lỗi trong đó Excelsious chỉ nhận hiệu ứng từ việc Tướng và lính của bạn được hồi máu thay vì khi bạn tạo ra sự hồi máu.
  • Sửa lỗi trong đó sát thương của Shadow Creep không cập nhật ngay lập tức với sự xuất hiện/biến mất của Darkspine Elemental.
  • Thêm hiệu ứng phép cho một số phép để sẵn sàng cho bản phát hành trên di động.
Advertisement