Duelyst Wiki
Advertisement

Cột mốc

Patch 1.82 được phát hành vào ngày 15/3/2017. Trang chính thức: Patch 1.82

Nội dung[ | ]

Nội dung mới[ | ]

Phát hành bản mở rộng Ancient Bonds.

Trang chính thức: Ancient Bonds

Thay đổi cơ chế[ | ]

  • Năng lực mới Bond: Năng lực được kích hoạt khi đơn vị được triệu hồi mà trên sân đang có ít nhất một đơn vị đồng minh khác cùng tộc với nó.

Thay đổi thẻ[ | ]

  • Inner Focus: Mana cần để dùng tăng từ 0 lên 1.
  • Slo: Mana cần để dùng tăng từ 0 lên 1.
  • Kinetic Surge: Giờ hiệu ứng của Kinetic Surget áp dụng lên mọi đơn vị bạn triệu hồi trong lượt thay vì mọi đơn vị mà bạn triệu hồi tính từ khi sử dụng phép này.
  • Diamond Golem: Chỉ số tăng từ 4/11 lên 5/11.
Advertisement