Duelyst Wiki
Advertisement

Cột mốc

Patch 1.83 được phát hành vào ngày 18/4/2017. Trang chính thức: Patch 1.83

Nội dung[ | ]

Thay đổi thẻ[ | ]

 • Enfeeble: Mana cần dùng tăng từ 3 lên 5.
 • Shadow Sister Kelaino: Chỉ số đổi từ 2/5 thành 3/3.
 • Thumping Wave: Mana cần để sử dụng tăng từ 3 lên 4.
 • Flash Reincarnation: Hiệu ứng của Flash Reincarnation giờ chỉ áp dụng cho lính nếu chúng được triệu hồi ngay sau khi Flash Reincarnation được sử dụng.
 • Chrysalis Burst: Mana cần để sử dụng tăng từ 4 lên 6.
 • Windblade Adept: Sức tấn công tăng thêm từ năng lực Zeal của Windblade Adept giảm từ 2 còn 1.
 • Grandmaster Nosh-Rak: Lượng mana cần để triệu hồi tăng từ 7 lên 8, chỉ số tăng từ 4/7 lên 4/8.
 • Meltdown: Lượng mana cần để triệu hồi tăng từ 7 lên 8, chỉ số giảm từ 7/7 còn 6/6, sát thương gây ra từ năng lực giảm từ 7 còn 6.

Codex[ | ]

 • Cập nhật codex từ chương 25 đến chương 30.

Nội dung khác[ | ]

 • Chỉnh sửa bộ đếm thời gian mỗi lượt để xử lý tốt hơn các hành động mà bạn đưa ra vào những giây cuối lượt đó.
 • Dồn các thay đổi về chỉ số trong một khung thời gian ngắn lại thành một thay đổi lớn duy nhất (Vd: +1, +1, +1, +1 = +4).

Sửa lỗi[ | ]

 • Sửa lỗi mà trong đó năng lực Bond của Boulder Breacher không kích hoạt khi nó được nở ra từ trứng của phe bạn vào đầu lượt.
Advertisement