Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Pax
Pax
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc Battle Pet
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Paxđơn vị lính RrarityRare của phe Vetruvian.

  • Thẻ này nằm trong bản mở rộng Denizens of Shim'zar.
  • Thẻ này thuộc loại lính Battle Pet, người chơi không có quyền điều khiển chúng mà chúng sẽ tự hành động vào đầu mỗi lượt.

Năng lực[ | ]


Chiến thuật[ | ]

  • Pax là một Battle Pet tương đối khó chịu với Dying Wish gần như tương đương một Orb Weaver vốn tốn 3 mana.
  • Không nên chủ động tấn công Pax mà nên để nó tự tìm tới bạn, nếu bạn tấn công Pax trước mà không có biện pháp xử lý 2 Iron Dervish mà nó tạo ra thì tới lượt đối phương 2 Iron Dervish đó sẽ có thể hành động được ngay.

Thư viện ảnh[ | ]

Pax idle
Sẵn sàng
Pax breathing
Đứng tại chỗ
Pax run
Di chuyển
Pax attack
Tấn công
Pax death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement