Duelyst Wiki
Advertisement
SpiralTechnique
 • Hình vẽ của bài phép là ảnh tượng trưng nằm trong một hình vuông.
 • Mana icon: Lượng mana cần để sử dụng
 • Erarity: Độ hiếm
 • SPIRAL TECHNIQUE: Tên gọi
 • SPELL: Loại bài
 • Deal 8 damage to a minion or General: Năng lực

Bạn có thể sử dụng phép thuật để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, hỗ trợ lính đồng minh, gây thiệt hại cho đối phương, tiêu diệt các mối họa lớn, vv...

Mô tả[ | ]

 • Phép được sử dụng bằng cách dùng thẻ phép lên vị trí/mục tiêu phù hợp.
 • Sử dụng thẻ phép cần Mana Mana icon như các loại thẻ khác.
  • Mana tối thiểu để dùng phép là 0.
  • Nếu có hiệu ứng nào đó làm thay đổi lượng mana cần thiết để triệu hồi, chỉ số mana của lá bài đó sẽ thay đổi từ lượng mana ban đầu thành lượng mana hiện tại để triệu hồi. Nếu tăng thêm thì chỉ số sẽ chuyển đỏ, còn nếu giảm đi thì chỉ số chuyển xanh lục.
  • Chỉ số mana không bao giờ giảm xuống dưới 0, tuy nhiên có thể tăng lên trên 9.

Hồi phép[ | ]

Xem thêm về hồi phép trong phép Bloodborn.

Hành động[ | ]

Dùng phép[ | ]

 • Phép thuật có hiệu lực ngay khi bạn chọn xong mục tiêu/vị trí làm phép.
 • Các vị trí có thể dùng phép sẽ chuyển màu khi bạn bấm vào phép đó trong thanh hành động.
  • Phép thuật có lợi thì các vị trí dùng được sẽ chuyển sang màu vàng, ngay cả khi mục tiêu là kẻ địch.
  • Phép thuật gây hại thì các vị trí dùng được sẽ chuyển sang màu đỏ, ngay cả khi mục tiêu là kẻ địch.
  • Các loại phép có lợi và có tác động tới Tướng (hoặc chỉ tác động tới Tướng) thì các vị trí sẽ chuyển sang màu vàng nhạt.
 • Các loại phép không có mục tiêu thì toàn bộ các ô trên sân đều sẽ chuyển màu, ám chỉ nó có thể được dùng tại vị trí tùy ý.

Phân loại[ | ]

 • Các bài phép thông thường. Cũng giống như lính, có một số phép token được tạo ra từ những thẻ khác.
 • phép Bloodborn: Thẻ phép đặc biệt ứng với mỗi Tướng. Mặc dù có cơ chế hoạt động khác nhau, về cơ bản các phép Bloodborn tương đồng với các thẻ phép thông thường.

Danh sách phép[ | ]

Xem tại đây: Nhóm bài phép.

Advertisement