Duelyst Wiki
Advertisement

Damage Reduction Giảm sát thương phải nhận.

Giới thiệu[ | ]

Damage Reduction ( phòng vệ ) là một trong những hiệu ứng kỹ năng của Duelyst. Hiệu ứng phòng vệ giảm sát thương mà phục tiêu phải nhận, trực tiếp bảo vệ chúng.

Mô tả[ | ]

 • Hiệu ứng phòng vệ giảm sát thương tác động đến mục tiêu mà thỏa mãn điều kiện kích hoạt của nó. Ví dụ Silvertongue Corsair nhận sát thương bình thường từ mọi nguồn, nhưng riêng từ Tướng thì lượng sát thương tự bị giảm về 0.
  • Sát thương phải nhận không thể giảm xuống dưới 0.
  • Nếu sát thương bị giảm xuống 0, các hiệu ứng kích hoạt với việc nhận sát thương sẽ không được kích hoạt. Tương tự các hiệu ứng phản ứng với việc gây sát thương của nguồn cũng không được kích hoạt.
  • Nếu Tướng nhận 0 sát thương, các trang bị sẽ không bị tổn hại.

Đặc điểm[ | ]

 • Năng lực Forcefield cho hiệu ứng phòng vệ.
 • Một số năng lực cho hiệu ứng phòng vệ là giảm một lượng sát thương cố định, một số khác cho hiệu ứng bảo hộ toàn diện, nghĩa là sát thương lớn đến bao nhiêu cũng sẽ giảm về 0.
 • Một số năng lực cho hiệu ứng phòng vệ có chọn lọc, nghĩa là nó chỉ cung cấp năng lực phòng vệ khi bị tấn công bởi một loại đơn vị hay một loại sát thương nào đó.

Chiến thuật chơi[ | ]

 • Hiệu ứng phòng vệ cung cấp khả năng bảo vệ rất cao cho đơn vị, về cơ bản chúng tăng lượng máu cho đơn vị lên một lượng bằng với lượng sát thương bị giảm.
 • Đơn vị có hiệu ứng phòng vệ nhận càng nhiều lần sát thương thì tổng số sát thương bị giảm sẽ càng tăng, nói cách khác tấn công nhiều lần với lượng sát thương yếu sẽ kém hiệu quả hơn nhiều so với việc tấn công một lần duy nhất với lượng sát thương lớn.
 • Nếu đối đầu với các đơn vị có hiệu ứng phòng vệ, hãy cố gây ra sát thương cao hơn mức phòng vệ của chúng (tức là tối thiểu gây được 1 sát thương lên chúng) vì có rất nhiều đơn vị có năng lực phản ứng khi gây được sát thương lên đối thủ nên nếu gây ra 0 sát thương thì không kích hoạt được các năng lực đó.
  • Tốt nhất hãy dùng một đòn mạnh dứt điểm chúng, tấn công nhiều lần khiến hiệu ứng phòng vệ kích hoạt nhiều lần, làm cho mức trao đổi không có lợi cho bạn.
  • Nếu bạn đang phải đối đầu với Arclyte Regalia, việc gây được 1 sát thương là rất quan trọng, do nó sẽ làm giảm độ bền của nó, bạn không làm tổn hại được nó nếu chỉ gây ra 0 sát thương.
 • Đối với các đơn vị có Forcefield, chỉ cần một lượng sát thương cực nhỏ (1 sát thương) là đủ để kích hoạt hiệu ứng và khiến chúng mất đi lớp phòng vệ, sau đó bạn có thể dễ dàng tiêu diệt chúng hơn. Và vì Forcefield khôi phục sau mỗi lượt, hãy cố gắng tiêu diệt chúng chỉ trong 1 lượt.
 • Một số hiệu ứng phòng vệ chỉ phát huy tác dụng với loại đơn vị này mà không tác dụng với loại đơn vị khác, để ý điểm này để dễ dàng tiêu diệt chúng.
 • Đối với các mục tiêu có hiệu ứng phòng vệ quá mạnh, hãy cân nhắc tới các năng lực cho các hiệu ứng vô hiệu hóa.
Advertisement