Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Polarity
Polarity
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 0
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Polarityphép CrarityCommon của phe Vanar.

Năng lực[ | ] • Chỉ định một đơn vị bất kỳ trên sân, biến sức tấn công thành máu và ngược lại biến máu thành sức tấn công.
  • Hiệu ứng: Reversal.
  • Đây là hiệu ứng đặt lại chỉ số, chỉ số sau khi hoán đổi sẽ trở thành chỉ số gốc của đơn vị đó và hiệu ứng này không thể bị Dispel.
  • Một đơn vị có sức tấn công là 0 sẽ bị tiêu diệt khi bị yểm Polarity.
  • Chỉ số tăng tạm thời trong lượt (ví dụ thông qua hiệu ứng của Boundless Courage) của đơn vị vẫn sẽ được bảo lưu khi thực hiện Polarity. Ví dụ một Fenrir Warmaster nhận hiệu ứng của Boundless Courage sẽ có chỉ số 5/3, sau khi nhận Polarity sẽ trở thành 3/5 và chỉ số này bảo lưu mãi như thế dù cho hiệu ứng của Boundless Courage sẽ mất vào cuối lượt.

Chiến thuật[ | ]

 • Polarity nên được sử dụng trước khi tiến hành tấn công, gây hiệu quả đột biến. Các đơn vị Golem với lượng máu cao nhưng sức tấn công thấp như Brightmoss Golem hay Diamond Golem có thể ngay lập tức biến thành các đơn vị có khả năng tung đòn búa tạ lên người kẻ địch nhờ Polarity.
 • Một số đơn vị có khả năng nhận một lượng chỉ số lớn như The High Hand có thể phối hợp với Polarity, một khi đã nhận tác dụng của Polarity hiệu ứng của The High Hand không bao giờ bị mất đi nữa.
 • Polarity cũng có thể được sử dụng trong trường hợp bạn muốn biến một đơn vị với chỉ số tấn công cao nhưng máu thấp thành đơn vị chống chịu đòn hiệu quả.
 • Với những đơn vị có chỉ số tấn công là 0, đặc biệt là các Obelysk, khi bị yểm Polarity, đơn vị này sẽ bị tiêu diệt, Polarity có thể nói là khắc tinh của các đơn vị này.

Thư viện ảnh[ | ]

Polarity active
Sẵn sàng
Polarity actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.22: Được tạo ra.
Advertisement