Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Primordial Gazer
PrimordialGazer
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Primordial Gazerđơn vị lính Basic của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Primordial Gazer được triệu hồi từ thanh hành động - Cho một lính đồng minh kế cận +2/+2.
    • Hiệu ứng: Primordial Growth.

Chiến thuật[ | ]

  • Năng lực của Primordial Gazer tương đương với một Greater Fortitude, vào đầu trận lượng chỉ số này rất có ý nghĩa và có thể giúp bạn có được thế trận tốt.

Thư viện ảnh[ | ]

Primordial Gazer idle
Sẵn sàng
Primordial Gazer breathing
Đứng tại chỗ
Primordial Gazer run
Di chuyển
Primordial Gazer attack
Tấn công
Primordial Gazer death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Primordial Gazer có độ hiếm CrarityCommon và chỉ số 2/3.
  • 0.0.16: Độ hiếm giảm còn Basic, chỉ số giảm còn 2/2.
Advertisement