Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Primus Shieldmaster
PrimusShieldmaster
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 3
Máu 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Primus Shieldmasterđơn vị lính Basic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Provoke: Primus Shieldmaster ngăn không cho kẻ địch xung quanh nó di chuyển, và nếu tấn công thì chúng buộc phải tấn công Primus Shieldmaster trước.
Chiến thuật[ | ]

  • Primus Shieldmaster là một bức tường vững chãi và có sức công rất khá. Với chỉ 4 mana và năng lực Provoke nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho quân địch.
  • Việc Primus Shieldmaster thường sống sót tới lượt sau sẽ biến nó thành đơn vị để bạn dùng những phép/năng lực yêu cầu có lính trên sân, một trong những phép mạnh nhất có thể dùng lên Primus Shieldmaster là Holy Immolation.

Thư viện ảnh[ | ]

Primus Shieldmaster idle
Sẵn sàng
Primus Shieldmaster breathing
Đứng tại chỗ
Primus Shieldmaster run
Di chuyển
Primus Shieldmaster attack
Tấn công
Primus Shieldmaster death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Primus Shieldmaster có chỉ số 1/8.
  • Không rõ: Primus Shieldmaster có chỉ số 2/6.
  • Patch 0.62: Chỉ số tăng lên 3/6.
Advertisement