Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Prism Barrier
PrismBarrier
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Prism Barrierphép RrarityRare của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Cho 1 đơn vị lính đồng minh năng lực Forcefield.

    - Mục tiêu: Lính đồng minh.
    • Hiệu ứng: Forcefield.

Chiến thuật[ | ]

  • Sức mạnh của Prism Barrier cho phép một đơn vị lính như Windblade Adept cũng trở nên mạnh mẽ ngang với Sunsteel Defender. Vào thời điểm đầu trận, một đơn vị có Forcefield rất khó bị tiêu diệt.
  • Phối hợp cùng Aegis Barrier, bạn sẽ tạo ra một bức tường thành rất khó bị xô đổ.
  • Prism Barrier nên được yểm cho các đơn vị có Provoke, tăng vượt trội khả năng cầm chân đối phương của chúng.
  • Ngoài ra bạn có thể yểm Prism Barrier cho các đơn vị có Celerity, giúp tăng khả năng sống sót của chúng, hoặc yểm cho các đơn vị có sức tấn công cao nhưng máu yếu (Dioltas) để giúp chúng nguy hiểm hơn bội phần.

Thư viện ảnh[ | ]

Prism Barrier active
Sẵn sàng
Prism Barrier actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement