Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Prismatic Illusionist
PrismaticIllusionist
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Arcanyst
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Prismatic Illusionistđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]Chiến thuật[ | ]

  • Prismatic Illusionist, nếu được bảo vệ an toàn, có thể gọi ra một lượng tương đối các Illusion, sử dụng các hiệu ứng tăng chỉ số diện rộng sẽ giúp bạn biến chúng thành một lực lượng hùng mạnh.
  • Prismatic Illusionist mạnh nhất khi phối hợp với Owlbeast Sage, vì nó lẫn các Illusion đều là loại Arcanyst, và khi bạn dùng phép bạn sẽ đồng thời kích hoạt năng lực của cả hai.
  • Các Illusion mà nó tạo ra dễ dàng bị quét sạch bởi các hiệu ứng gây sát thương hoặc tiêu diệt diện rộng.

Thư viện ảnh[ | ]

Prismatic Illusionist idle
Sẵn sàng
Prismatic Illusionist breathing
Đứng tại chỗ
Prismatic Illusionist run
Di chuyển
Prismatic Illusionist attack
Tấn công
Prismatic Illusionist death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Alpha: Được tạo ra. Prismatic Illusionist có chỉ số 3/3. Illusion có chỉ số 3/3.
  • 0.1: Prismatic Illusionist và Illusion có chỉ số đều giảm còn 2/3.
  • 0.5: Prismatic Illusionist và Illusion có chỉ số đều giảm còn 2/1.
  • Patch 0.61: Chỉ số của Prismatic Illusionist tăng lên 2/3.
Advertisement