Duelyst Wiki
Advertisement
InquisitorKron

Inquisitor Kron, người triệu hồi các Prisoner.

Prisoner (tù nhân) là nhóm lính thuộc về phe Trung lập. Đây là các đơn vị được triệu hồi thông qua năng lực Reaction của

Inquisitor Kron

.

Mô típ[ | ]

Các đơn vị Prisoner đều là các token với chỉ số 2/2 và tốn 2 mana nếu triệu hồi từ thanh hành động. Mỗi Prisoner đều được đặc trưng bởi một năng lực từ khóa chung, tức là chúng không có các năng lực riêng của từng phe như Backstab (Songhai) hay Blast (Vetruvian).

DUELYST
[ Hiện ]
Phe LyonarSonghaiVetruvianAbyssianMagmarVanarTrung Lập Token
Thẻ
Tên gọiẢnhTấn côngMáuManaKhungMô tảThẻ cầu vồng
Loại thẻ TướngLínhPhépTrang bị
Độ hiếm BasicCrarityCommonRrarityRareErarityEpicLrarityLegendary
Tộc LyonarSonghaiVetruvianAbyssianMagmarVanarTrung Lập
Năng lực
Năng lực có tên AirdropBackstabBlastBlood SurgeBondCelerityDeathwatchDying WishFlyingForcefieldFrenzyGrowInfiltrateOpening GambitProvokeRangedRebirthRushSummon DervishWallZeal
Năng lực không tên AuraReactionTurn InitiativeTurnwatch
Hiệu ứng Cung cấpCường hóaChuyển hóaSát thươngPhòng vệTiêu diệtXóa phépRút thẻTiếp nhậnKiến tạoHồi phụcTriệu hồiDịch chuyểnBiến đổi
Trạng thái StunExhaustedDispel
Nhóm thẻ Alternative Bloodborn SpellAspectBloodborn ChangerBossD3cGauntlet ChooserGrandmasterLessonMechaz0rObelyskPrisonerSealSeven SistersSilitharSpirit WolfSwornUltimate SpellVoidWish
Ô Ô manaÔ Shadow Creep
Advertisement