Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Psychic Conduit
PsychicConduit
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Psychic Conduitphép RrarityRare của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Psychic Conduit chiếm quyền điều khiển của một lính địch có sức tấn công bé hơn 2 về tay bạn. Hiệu ứng duy trì tới hết lượt.

Chiến thuật[ | ]

  • Psychic Conduit có thể dùng lên các đơn vị điển hình như Lantern Fox để lợi dụng năng lực của chúng. Đôi khi bạn đơn giản là điều khiển các kẻ địch ngáng đường và lệnh cho chúng đi nơi khác.
  • Các đơn vị bạn điều khiển bằng Psychic Conduit nên cố gắng tấn công để bị tiêu diệt ngay trong lượt, tránh trường hợp chúng trở lại với đối phương trong lượt sau.

Thư viện ảnh[ | ]

Psychic Conduit active
Sẵn sàng
Psychic Conduit actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement