Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Radiant Dragoon
RadiantDragoon
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Radiant Dragoonđơn vị lính RrarityRare của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Turnwatch: Ngay vào cuối lượt của chủ sở hữu - Cho một đơn vị lính đồng minh trên sân +1 máu.
    • Hiệu ứng: Dragoon Spirit.

Chiến thuật[ | ]

  • Năng lực của Radiant Dragoon có thể dùng lên chính nó, vậy nên chỉ số trung bình của nó có thể là 3/5, rất tốt với một đơn vị 3 mana.
  • Mặc dù khá ngẫu nhiên, năng lực của Radiant Dragoon có thể ít nhiều gây áp lực cho đối thủ, đặc biệt là nếu nó được tích lũy qua nhiều lượt.

Thư viện ảnh[ | ]

Radiant Dragoon idle
Sẵn sàng
Radiant Dragoon breathing
Đứng tại chỗ
Radiant Dragoon run
Di chuyển
Radiant Dragoon attack
Tấn công
Radiant Dragoon death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement