Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Rae
Rae
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc Battle Pet
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 0
Tấn công 1
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Raeđơn vị lính CrarityCommon của phe Vetruvian.

  • Thẻ này nằm trong bản mở rộng Denizens of Shim'zar.
  • Thẻ này thuộc loại lính Battle Pet, người chơi không có quyền điều khiển chúng mà chúng sẽ tự hành động vào đầu mỗi lượt.

Năng lực[ | ]  • Dying Wish: Khi Rae bị tiêu diệt - Dispel đơn vị lính địch gần nơi nó bị tiêu diệt nhất.
Chiến thuật[ | ]

  • Lưu ý là năng lực của Rae hoạt động bất kể khoảng cách, nên tính toán trước vị trí có thể bị Rae Dispel, sau đó đặt những loại lính không sợ Dispel gần nó để khiến nó phí đi năng lực của mình.

Thư viện ảnh[ | ]

Rae idle
Sẵn sàng
Rae breathing
Đứng tại chỗ
Rae run
Di chuyển
Rae attack
Tấn công
Rae death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement