Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ragebinder
Ragebinder
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Minion
Tộc Golem
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Ragebinderđơn vị lính CrarityCommon của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Rebirth: Khi Ragebinder bị tiêu diệt, nó để lại một Chrysalis Egg 0/1 trên sân tại vị trí nó chết. Chrysalis Egg này sẽ nở thành một Ragebinder hoàn toàn mới ngay ở đầu lượt kế tiếp của chủ sở hữu.


  • Bond: Khi Ragebinder được triệu hồi từ thanh hành động và trên sân đang có đơn vị đồng minh cùng tộc với nó - Hồi 3 máu cho Tướng bạn.

Chiến thuật[ | ]

  • Ragebinder có năng lực Bond không phải quá mạnh, nhưng rất hữu ích so với lượng chỉ số tốt và năng lực Rebirth đi kèm của nó. Ragebinder có thể coi là một sự thay thế của Healing Mystic đối với Magmar.
  • Ngay cả khi không phát huy được năng lực Bond, Ragebinder vẫn là một đơn vị tốt với giá 3 mana, có phần nổi trội hơn so với Veteran Silithar.

Thư viện ảnh[ | ]

Ragebinder idle
Sẵn sàng
Ragebinder breathing
Đứng tại chỗ
Ragebinder run
Di chuyển
Ragebinder attack
Tấn công
Ragebinder death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement