Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Razorback
Razorback
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 4
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Razorbackđơn vị lính RrarityRare của phe Vanar.

Năng lực[ | ] • Opening Gambit: Khi Razorback được triệu hồi từ thanh hành động - Razorback cho mọi lính đồng minh trên sân +2 tấn công. Hiệu ứng duy trì tới hết lượt.
  • Hiệu ứng: Inspired.
  • Năng lực của Razorback không ảnh hưởng lên chính nó, nhưng vẫn ảnh hưởng lên các Razorback đồng minh khác.

Chiến thuật[ | ]

 • Không chỉ có chỉ số trung bình khá, Razorback có năng lực hết sức giá trị, nó là một trong những công cụ dồn sát thương chính của Vanar. Triệu hồi Razorback khi trên sân đã có nhiều lính để thực hiện đòn tấn công tổng lực.
 • Sự xuất hiện của Razorback cho phép những đơn vị Wall thụ động cũng có thể tấn công, do đó đối phương có thể phải trả giá nếu coi thường không tiêu diệt chúng.
 • Razorback phối hợp hiệu quả với những đơn vị lính có thể gia tăng nhanh số lượng lính trên sân như Jax Truesight, Voice of the Wind, Ancient Grove hay Frostiva.
 • Khi đối đầu với Vanar, luôn sẵn sàng cho tình huống đối phương gọi Razorback, hãy tự bảo vệ Tướng bạn thật tốt hoặc nhanh chóng triệt hạ mọi đơn vị mà đối phương tạo ra.

Thư viện ảnh[ | ]

Razorback idle
Sẵn sàng
Razorback breathing
Đứng tại chỗ
Razorback run
Di chuyển
Razorback attack
Tấn công
Razorback death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.22: Được tạo ra. Năng lực của Razorback là Opening Gambit: Tăng sức tấn công của mọi lính khác đồng minh không có năng lực Wall trên sân thêm 2. Hiệu ứng duy trì vĩnh viễn.
 • Patch 0.61: Năng lực của Razorback giờ chỉ tác dụng trong 1 lượt, nhưng tác động tới cả các đơn vị có năng lực Wall.
Advertisement