Duelyst Wiki
Advertisement

Reaction Cung cấp hiệu ứng đặc biệt mỗi khi thỏa mãn điều kiện nhất định.

Giới thiệu[ | ]

Reaction ( phản ứng ) là một trong những năng lực không có tên gọi chính thức của lính trong Duelyst. Năng lực này khiến đơn vị phát huy tác dụng trong một số điều kiện nào đó.

Mô tả[ | ]

  • Các đơn vị có năng lực Reaction sẽ kích hoạt năng lực của chúng mỗi khi trên sân xảy ra một sự kiện gì đó phù hợp với mô tả.
  • Phạm vi tìm kiếm sự kiện là toàn sân đấu.

Đặc điểm[ | ]

  • Các năng lực dạng Reaction thường đặc trưng với từ Whenever ... hoặc When ... trong phần mô tả điều kiện kích hoạt.

Chiến thuật[ | ]

  • Các đơn vị Reaction kích hoạt năng lực ứng với sự kiện, vậy nên trong trận đấu sự kiện càng xảy ra nhiều thì các đơn vị này càng phát huy nhiều hiệu quả.
  • Một số điều kiện kích hoạt rất dễ xảy ra có thể kể đến như: "Mỗi khi đơn vị này tấn công hoặc phản công", "Mỗi khi bạn dùng phép", "Mỗi khi có đơn vị được hồi máu", "Mỗi khi đơn vị này nhận sát thương", vv...
  • Thông qua việc đọc mô tả bạn có thể biến điều kiện kích hoạt của các năng lực Reaction bên đối phương, từ đó có phương án chơi sao cho giảm thiểu tới mức thấp nhất sự kích hoạt của các đơn vị này.
Advertisement