Duelyst Wiki
Advertisement

Giới thiệu[ | ]

Các loại tài nguyên trong Duelyst là thứ mà bạn dùng để xây dựng bộ bài cho mình, mỗi loại tài nguyên lại có một kiểu kiếm bài cho bạn khác nhau. Các tài nguyên có thể thu thập được trong khi chiến đấu, làm nhiệm vụ hoặc khi đạt được các thành tựu.

Các loại tài nguyên trong Duelyst[ | ]

Bài[ | ]

SpiritoftheWild

Bài chính: Card
Bài là loại tài nguyên cơ bản nhất trong Duelyst, có thể thêm chúng trực tiếp vào bộ bài của bạn.
Bạn có thể có nhiều lá bài của cùng một loại, khi đó chúng được gọi là những bản sao (copy) của nhau, do giới hạn 3 lá cùng loại trong một bộ bài, bạn chỉ cần có tối đa 3 lá bài của cùng một loại, số còn lại bạn có thể mang chúng đi phá.

Spirit Orb[ | ]

Spirit Orb

Spirit Orb ( Cầu linh khí ) là một trong những loại tài nguyên thứ cấp của Duelyst, mở Spirit Orb giúp bạn có được những lá bài mới cho mình.
Bạn có thể mua Spirit Orb tại bể ma thuật, các Spirit Orb có thể mua bằng vàng Gold hoặc bằng tiền mặt.

Spirit Orb
1 Spirit Orb
100 vàng Gold
Spirit Orb 2
2 Spirit Orb
2.99$
Spirit Orb 7
7 Spirit Orb
9.99$
Spirit Orb 15
15 Spirit Orb
19.99$
Spirit Orb 40
40 Spirit Orb
49.99$

Để mua / sử dụng các Spirit Orb, hãy vào biểu tượng bên phải menu chính của bạn, nơi có ghi số lượng Spirit Orb hiện có, bấm vào biểu tượng sẽ dẫn bạn vào bể ma thuật, nơi bạn phá các Spirit Orb để lấy bài trong đó.

  • Mở Spirit Orb sẽ cho bạn 5 lá bài ngẫu nhiên với độ hiếm dao động từ Common Crarity cho tới Legendary Lrarity.
  • Ít nhất 1 trong số 5 lá bài đó sẽ ở độ hiếm Rare Rrarity, hoặc cao hơn.

Gold[ | ]

Gold

Gold ( Vàng ) là loại tài nguyên thứ cấp trong Duelyst, vàng được dùng trong nhiều tác vụ khác nhau, nhưng chủ yếu là dùng để mua các Spirit Orb từ Armory.

Spirit[ | ]

Spirit

Spirit ( Linh khí ) là loại tài nguyên thứ cấp trong Duelyst, spirit được dùng để tạo ra các lá bài thông qua Crafting.

Các cách thức kiếm tài nguyên[ | ]

Bài[ | ]

Spirit Orb[ | ]

Vàng[ | ]

Spirit[ | ]

Advertisement