Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | d3c (nhóm) [[Category: ]] |

Reticle of D3cepticle
Thuộc tính
Phe
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm -----
Nhóm D3c (nhóm)
Chỉ số
Mana 0
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Chỉ trong Boss Battle
Bộ Không có

Reticle of D3cepticleđơn vị lính .

  • Thẻ này chỉ xuất hiện trong chế độ Boss Battle.
  • Boss này xuất hiện vào .

Năng lực[ | ]  • Celerity: Reticle of D3cepticle có khả năng hành động hai lần trong một lượt.


  • Chừng nào Reticle of D3cepticle còn tồn tại trên sân, D3c không thể nhận sát thương.
    • Hiệu ứng: D3cepticle's Limb.
Chiến thuật[ | ]

Tham khảo D3c.

Thư viện ảnh[ | ]

Reticle of D3cepticle idle
Sẵn sàng
Reticle of D3cepticle breathing
Đứng tại chỗ
Reticle of D3cepticle run
Di chuyển
Reticle of D3cepticle attack
Tấn công
Reticle of D3cepticle death
Bị tiêu diệt

Bên lề[ | ]

  • Thrusters of D3cepticle có sprite khá giống Helm of Mechaz0r, nhưng có tông màu đỏ.

Thay đổi[ | ]

Advertisement