Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Reva Eventide
RevaEventide
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Chỉ số
Tấn công 2
Máu 25
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Reva Eventide là Tướng của phe Songhai. Lựa chọn Reva Eventide trong bộ bài sẽ cho phép bạn sử dụng các đơn vị lính, phép và trang bị của Songhai.

Phép Bloodborn[ | ]

Trích dẫn[ | ]

 • Tới Lyonar: Melt inside your armor of gold!
 • Tới Songhai: Your spirit ancestors forsake you.
 • Tới Vetruvian: Reflect upon your rage.
 • Tới Abyssian: See you on the other side.
 • Tới Magmar: Today you will taste your own blood.
 • Tới Vanar: Honor will not save you.
 • Hồi đáp Lyonar: Still taking your first step, little cub!
 • Hồi đáp Songhai: You'll never see the blade coming.
 • Hồi đáp Vetruvian: Watch sand burn!
 • Hồi đáp Abyssian: Don't burn yourself in the darkness.
 • Hồi đáp Magmar: This marks the end of your journey.
 • Hồi đáp Vanar: Let's unravel your fate.
 • Giáp mặt Boss: Our blades will tear out your insides!
 • Đầu hàng: I concede this battle to you!
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Reva Eventide idle
Sẵn sàng
Reva Eventide breathing
Đứng tại chỗ
Reva Eventide run
Di chuyển
Reva Eventide attack
Tấn công
Reva Eventide death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

 • Patch 1.63: Được tạo ra.

Artwork[ | ]

Reva Eventide artwork
Advertisement