Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Rite of the Undervault
RiteoftheUndervault
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Rite of the Undervaultphép ErarityEpic của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Rite of the Undervault sẽ rút thẻ liên tục cho tới khi đầy thanh hành động của bạn.Chiến thuật[ | ]

  • Nếu bạn vừa dùng xong một combo lớn ở lượt trước, Rite of the Undervault sẽ ngay lập tức sạc lại thanh hành động và giúp bạn không bị rơi vào thế bị động do thiếu bài.
  • Ở giai đoạn đầu và giữa trận, chỉ nên Rite of the Undervault khi bạn thực sự còn quá ít thẻ trong thanh hành động hoặc/và không còn lựa chọn nào khác.

Thư viện ảnh[ | ]

Rite of the Undervault active
Sẵn sàng

Rite of the Undervault effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.13: Được tạo ra. Rite of the Undervault tốn 2 mana.
  • 0.15: Lượng mana cần thiết tăng lên 3.
  • Patch 0.61: Lượng mana cần thiết tăng lên 5.
  • Patch 1.76: Lượng mana cần thiết tăng lên 6.
Advertisement