Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ritual Banishing
RitualBanishing
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Ritual Banishingphép RrarityRare của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Ritual Banishing Tiêu diệt một lính đồng minh sau đó tiêu diệt một lính kẻ địch, các mục tiêu do bạn chỉ định.
Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Ritual Banishing lên đơn vị đồng minh ít có giá trị nhất (Wraithling hoặc các đơn vị đã bị Dispel) để tiêu diệt đơn vị lính nguy hiểm nhất của đối phương. Đảm bảo việc trao đổi đơn vị này là có lợi.
  • Có thể dùng Ritual Banishing để kích hoạt Dying Wish một cách chủ động.
  • Khi không có đơn vị đồng minh nào trên sân, Ritual Banishing không thể sử dụng được, do đó, nếu có ý định sử dụng phép này từ trước, hãy để lại ít nhất 1 đơn vị lính tại vị trí an toàn để làm vật hi sinh. Hoặc bạn có thể sử dụng phối hợp với phép Bloodborn Shadowspawn của Lilithe Blightchaser.
  • Ritual Banishing rất tốt trong việc kích hoạt năng lực Deathwatch của các đơn vị khác.

Thư viện ảnh[ | ]

Ritual Banishing active
Sẵn sàng
Ritual Banishing actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Tốn 2 mana để sử dụng.
  • 0.0.10: Lượng mana cần thiết tăng lên 3.
Advertisement