Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | seal [[Category: ]] |

Saberspine Seal
SaberspineSeal
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Nhóm Seal
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Saberspine Sealphép Basic của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Saberspine Seal cho một đơn vị lính hoặc Tướng mà bạn chỉ định +3 tấn công. Hiệu ứng duy trì tới hết lượt.

    - Mục tiêu: Mọi đơn vị.
    • Hiệu ứng: Saberspien Influence.

Chiến thuật[ | ]

  • Saberspine Seal tăng một lượng tương đối tấn công với 2 mana, mặc dù hiệu ứng này là tức thời, bạn có thể dễ dàng gây ra rất nhiều sát thương lên kẻ địch nhờ phép này. Saberspine Seal là được dùng trong các chiến thuật aggro bằng lính của Songhai.
  • Saberspine Seal đặc biệt lợi hại khi yểm vào các đơn vị có Celerity, khả năng tấn công kép của các đơn vị này sẽ tăng gấp đôi sức mạnh của Saberspine Seal.
  • Nên nhớ Saberspine Seal có thể yểm lên chính Tướng bạn, giúp Tướng bạn gây ra một lượng lớn sát thương khi cần.

Thư viện ảnh[ | ]

Saberspine Seal active
Sẵn sàng
Saberspine Seal actionbar
Trong thanh hành động

Saberspine Seal effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ. Saberspine Seal tốn 1 mana để sử dụng.
  • Patch 1.74: Lượng mana cần thiết tăng lên 2.
Advertisement