Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Scintilla
Scintilla
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Scintillađơn vị lính CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]


Chiến thuật[ | ]

  • Scintilla phối hợp được với cả 2 Tướng Lyonar, đây là một đơn vị chống Aggro vô cùng hiệu quả, đặc biệt là về cuối trận khi mà phép Bloodborn có thể được dùng liên tục, lượng máu mà Scintilla hồi phục trở nên đặc biệt quan trọng.
  • Do năng lực hồi máu của mình, Scintilla phù hợp trong các chiến thuật tập trung vào hồi máu của Lyonar.
  • Chỉ số của Scintilla không hề tồi, nó vẫn là một đơn vị mạnh ngay cả khi đã bị Dispel.

Thư viện ảnh[ | ]

Scintilla idle
Sẵn sàng
Scintilla breathing
Đứng tại chỗ
Scintilla run
Di chuyển
Scintilla attack
Tấn công
Scintilla death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement