Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | wish [[Category: ]] |

Scion's Second Wish
Scion'sSecondWish
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Nhóm Wish
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Scion's Second Wishphép Basic của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Scion's Second Wish cho một đơn vị đồng minh +2/+2 và đồng thời đơn vị đó có năng lực: "Không nhận sát thương từ Tướng địch".
    • Hiệu ứng: Scion's Protection, General Immunity.


Chiến thuật[ | ]

  • Scion's Second Wish không chỉ tăng một lượng chỉ số khá, năng lực ngăn cản sát thương từ Tướng đối phương mà nó cung cấp rất khó chịu, đặc biệt là vào đầu và giữa trận khi vai trò tiêu diệt lính của Tướng địch là rất lớn.
  • Các đơn vị được nhận hiệu ứng từ Scion's Second Wish sẽ là công cụ phá trang bị hiệu quả, chúng không ngần ngại đối đầu với các trang bị khó chịu của đối phương như Arclyte Regalia, Adamantite Claws, Soul Grimwar, vv...
  • Áp lực mà các đơn vị có Scion's Second Wish gây ra là lớn nhất khi trên sân đối phương hoàn toàn trống, khi đó chúng có thể phải đối mặt với nguy cơ liên tục nhận một lượng sát thương lớn mà không có cách nào phản kháng.

Thư viện ảnh[ | ]

Scion's Second Wish active
Sẵn sàng
Scion's Second Wish actionbar
Trong thanh hành động

Scion's Second Wish effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
  • Trước patch 1.63: Scion's Second Wish có năng lực là rút 2 lá bài.
  • Patch 1.63: Scion's Second Wish có năng lực là +2/+2 cho một lính đồng minh, lính đồng minh đó không nhận sát thương từ Tướng địch nữa.
Advertisement