Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | wish [[Category: ]] |

Scion's Third Wish
Scion'sThirdWish
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Nhóm Wish
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Scion's Third Wishphép LrarityLegendary của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Scion's Third Wish cho một đơn vị chủng Dervish đồng minh +3/+3 và đồng thời đơn vị đó có năng lực Flying.
    • Hiệu ứng: Scion's Greater Favor, Flying.
Chiến thuật[ | ]

  • Scion's Third Wish cho đơn vị rất nhiều chỉ số và năng lực Flying khó chịu, cho phép bạn vươn tới bất kỳ đâu trên sân để tung đòn dứt điểm.

Thư viện ảnh[ | ]

Scion's Third Wish active
Sẵn sàng
Scion's Third Wish actionbar
Trong thanh hành động

Scion's Third Wish effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
  • Trước patch 0.55: Scion's Third Wish +3 tấn công cho 3 đơn vị đồng minh khác nhau trên sân.
  • Patch 0.55: Scion's Third Wish cho một đơn vị đồng minh bất kỳ +3/+3 và năng lực Blast.
  • Patch 0.59: Scion's Third Wish giờ chỉ có thể được dùng lên các đơn vị Dervish.
  • Patch 1.63: Scion's Third Wish giờ cho mục tiêu năng lực Flying thay vì Blast.
Advertisement