Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Seeking Eye
SeekingEye
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Nhánh Bloodborn Spell
Token? Không
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Seeking Eyephép Bloodborn của phe Magmar.

Phép Bloodborn này thuộc về Tướng

Starhorn the Seeker

.

Năng lực[ | ]  • Seeking Eye rút thêm 1 thẻ lên thanh hành động của mỗi người chơi.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.Chiến thuật[ | ]

  • Seeking Eye cho phép bạn bổ sung thẻ trong thanh hành động để đảm bảo lượng thẻ cho bạn xoay sở sau khi đã tung ra một lượng thẻ lớn trước đó. Seeking Eye phù hợp với các lối chơi Aggro bằng lính hoặc lối chơi tập trung vào các Battle Pet.
  • Hiệu ứng buộc rút bài của Seeking Eye giúp hỗ trợ cho các đơn vị có năng lực Reaction phản ứng với việc rút bài, ví dụ VisionarVindicator.
  • Việc rút bài cho đối thủ đôi khi cũng có thể gây sức ép, khiến chúng phải tung ra nhiều bài hơn nếu không muốn phải bỏ bài do đầy thanh hành động. Trong khi việc này cũng giúp đối thủ có lượng bài dồi dào, mục đích ban đầu của Seeking Eye là bổ sung bài cho bạn để bạn tạo ra được ưu thế mạnh hơn của đối phương.

Thư viện ảnh[ | ]

Seeking Eye active
Sẵn sàng
Seeking Eye actionbar
Trong thanh hành động

Seeking Eye effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Patch 1.63: Được tạo ra.
Advertisement