Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Shadow Waltz
ShadowWaltz
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Shadow Waltzphép CrarityCommon của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Sau khi dùng Shadow Waltz, mọi đơn vị lính có năng lực Backstab trong thanh hành động của bạn đều có mana cần để triệu hồi giảm đi 1, đồng thời khi triệu hồi chỉ số của chúng được +1/+1.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.
    • Hiệu ứng: Mana Shift.Chiến thuật[ | ]

  • Shadow Waltz đồng thời giảm mana và tăng chỉ số cho các đơn vị có Backstab, biến nó trở thành một thẻ phép hỗ trợ rất tốt nếu người chơi đi theo chiến thuật tập trung vào Backstab.
  • Mặc dù hiệu ứng của Shadow Waltz có cộng dồn, đặc biệt lưu ý giữa việc dùng Shadow Waltz và Inner Focus. Việc tăng tấn công cho các đơn vị mang Backstab có thể khiến chúng vượt qua ngưỡng có thể nạp Inner Focus. Trong khi Kaido Assassin, Katara hay Scarlet Viper vẫn có thể được nạp Inner Focus sau khi nhận hiệu ứng của Shadow Waltz 1 lần, Gore Horn sau khi được nạp Shadow Waltz sẽ không bao giờ nạp Inner Focus được nữa.
  • Do bản thân Shadow Waltz là phép làm mất nhịp độ, và việc giảm mana của các đơn vị có thể khiến bạn dùng nhiều thẻ trong một lượt, dẫn tới thiếu thẻ trên tay. Bạn nên có sẵn các thẻ cung cấp khả năng rút bài, một trong những lựa chọn tốt là Killing Edge, do khả năng phối hợp của nó với các đơn vị có Backstab.

Thư viện ảnh[ | ]

Shadow Waltz active
Sẵn sàng
Shadow Waltz actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement