Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | boss [[Category: ]] |

Shinkage Zendo
Thuộc tính
Phe
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Nhóm Boss
Chỉ số
Tấn công 6
Máu 20
Thông tin khác
Khả dụng Chỉ trong Boss Battle
Bộ Không có

Shinkage Zendo là Tướng Boss.

 • Thẻ này chỉ xuất hiện trong chế độ Boss Battle.
 • Boss này xuất hiện vào 5/3/2017.

Năng lực[ | ] • Aura: Chừng nào Shinkage Zendo còn tồn tại trên sân - Khiến Tướng địch di chuyển và hành động như thể hắn là một Battle Pet.
 • Aura: Chừng nào Shinkage Zendo còn tồn tại trên sân - Mọi lính đồng minh của Zendo đều ngăn cản hắn nhận sát thương.
  • Hiệu ứng: Zendo's Faithful.


Thế trận[ | ]

Boss Shinkage Zendo

Các đơn vị xuất hiện trên sân, các đơn vị lính nếu không nói rõ thì ngầm định là thuộc về Shinkage Zendo.

Đặc điểm[ | ]

 • Shinkage Zendo có các ưu thế sau:
  • Khởi đầu với 3 mana.
  • Shinkage Zendo được đi trước.
 • Shinkage Zendo không bao giờ di chuyển.

Bộ thẻ[ | ]

Lính

Phép

Hướng dẫn[ | ]

 • Cần bổ sung

Trích dẫn[ | ]

 • Mô tả: ?
 • Lời thách đấu: Your mind is clouded. Come closer. Let me end your pain.
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Shinkage Zendo idle
Sẵn sàng
Shinkage Zendo breathing
Đứng tại chỗ
Shinkage Zendo run
Di chuyển
Shinkage Zendo attack
Tấn công
Shinkage Zendo death
Bị tiêu diệt

Bên lề[ | ]

Boreal Juggernaut có sprite khá giống

Grandmaster Zendo

, nhưng có bản màu tím/đen thay vì xanh đỏ/vàng.

Artwork[ | ]

Shinkage Zendo artwork
Advertisement