Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Silhouette Tracer
SilhouetteTracer
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 2
Máu 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Silhouette Tracerđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Silhouette Tracer được triệu hồi từ thanh hành động - Dịch chuyển Tướng đồng minh tới một ô trống mà bạn chọn trong phạm vi 3 ô xung quanh Tướng.
    • Phạm vi dịch chuyển được biểu thị với màu xanh là Tướng của bạn, màu vàng là vị trí có thể dịch chuyển. Lưu ý tâm của vùng dịch chuyển là Tướng bạn, không phải vị trí của Silhouette Tracer.


Chiến thuật[ | ]

  • Silhouette Tracer là một trong những đơn vị cực hiếm có khả năng dịch chuyển Tướng, nó có thể giúp Tướng bạn tránh xa mối nguy hiểm và có cơ hội phản công.
  • Silhouette Tracer còn được dùng nhiều trong các chiến thuật hướng trang bị, đặc biệt là Songhai, AbyssianVetruvian, khi mà các Tướng này cần vị trí tốt để phát huy hiệu quả trang bị của mình.
  • Silhouette Tracer cũng khá lỳ đòn, nó thường sống sót được tới lượt sau và do đó có thể trở thành mục tiêu của các năng lực yêu cầu lính trên sân.

Thư viện ảnh[ | ]

Silhouette Tracer idle
Sẵn sàng
Silhouette Tracer breathing
Đứng tại chỗ
Silhouette Tracer run
Di chuyển
Silhouette Tracer attack
Tấn công
Silhouette Tracer death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Năng lực của Silhouette Tracer là Opening Gambit: Dịch chuyển Tướng tới bất kỳ ô trống nào trên sân.
  • 0.21: Năng lực của Silhouette Tracer là Opening Gambit: Dịch chuyển Tướng tới ô trống chỉ định trong phạm vi 4 đơn vị.
  • Patch 0.61: Năng lực của Silhouette Tracer là Opening Gambit: Dịch chuyển Tướng tới ô trống chỉ định trong phạm vi 3 đơn vị.
Advertisement