Duelyst Wiki
Advertisement
Silithar Minion

Silithar (cự long) là nhóm lính thuộc về Magmar. Đây là các đơn vị mang năng lực Rebirth đặc trưng.

Mô típ[ | ]

Các đơn vị Silithar có hình dáng là những sinh vật giống khủng long. Chúng có da màu xanh, kích thước và số sừng tăng dần theo tuổi của chúng. Tên của chúng đều có từ "Silithar" kèm theo một tính từ chỉ độ lớn tuổi của chúng.

Advertisement