Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Silverbeak
Silverbeak
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 6
Tấn công 6
Máu 9
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Silverbeakđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]

Silverbeak không có năng lực đặc biệt nào.

Chiến thuật[ | ]

Silverbeak không có lưu ý chiến thuật đặc biệt nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Silverbeak idle
Sẵn sàng
Silverbeak breathing
Đứng tại chỗ
Silverbeak run
Di chuyển
Silverbeak attack
Tấn công
Silverbeak death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement