Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Silverguard Squire
SilverguardSquire
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 1
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Silverguard Squiređơn vị lính CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]

Silverguard Squire không có năng lực đặc biệt nào.

Chiến thuật[ | ]

Silverguard Squire không có lưu ý chiến thuật đặc biệt nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Silverguard Squire idle
Sẵn sàng
Silverguard Squire breathing
Đứng tại chỗ
Silverguard Squire run
Di chuyển
Silverguard Squire attack
Tấn công
Silverguard Squire death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Silverguard Squire có độ hiếm Basic, chỉ số 1/5.
  • Patch 0.0.5: Chỉ số giảm còn 1/4.
  • Patch 0.62: Độ hiếm chuyển thành CrarityCommon.
Advertisement