Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Sirocco
Sirocco
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc Golem
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 5
Tấn công 4
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Siroccođơn vị lính LrarityLegendary của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Sirocco được triệu hồi từ thanh hành động - Triệu hồi 1 Skyrock Golem với mỗi đơn vị thuộc chủng Golem mà bạn đã từng triệu hồi trong trận đấu tại các ô trống ngẫu nhiên trên sân đấu.
    • Không tính chính Sirocco mà bạn vừa triệu hồi.


Chiến thuật[ | ]

  • Sirocco là một đơn vị có tiềm năng mang lại lợi thế lớn về sân đấu, bạn có thể có 3 tới 4 Skyrock Golem vào thời điểm mà Sirocco được triệu hồi ngay từ rất sớm, và con số này có thể tăng lên tới hàng chục về cuối trận.
  • Các Skyrock Golem có lượng máu kém, nhưng có thể ngay lập tức trở nên nguy hiểm nếu bạn combo cùng Inner Oasis.

Thư viện ảnh[ | ]

Sirocco idle
Sẵn sàng
Sirocco breathing
Đứng tại chỗ
Sirocco run
Di chuyển
Sirocco attack
Tấn công
Sirocco death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement