Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Sky Burial
SkyBurial
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Sky Burialphép RrarityRare của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Tiêu diệt một đơn vị lính mà không đứng cạnh bất kỳ Tướng nào trên sân.

    - Mục tiêu: Mọi lính.
Chiến thuật[ | ]

  • Sky Burial là phép tiêu diệt giá rẻ có điều kiện của Lyonar. Năng lực của nó nhắm tới các đơn vị chiến thuật thường đứng xa Tướng hoặc các đơn vị có Ranged.

Thư viện ảnh[ | ]

Sky Burial active
Sẵn sàng
Sky Burial actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement