Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Ultimate Spell [[Category: ]] |

Sky Phalanx
SkyPhalanx
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Nhóm Ultimate Spell
Chỉ số
Mana 8
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Sky Phalanxphép LrarityLegendary của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Triệu hồi 3 Silverguard Knight xuống 3 ô trống xung quanh Tướng bạn. Vị trí triệu hồi do bạn lựa chọn.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.

Chiến thuật[ | ]

  • 3 Silverguard Knight có thể ngay lập tức tạo thành một hàng hộ vệ vững chắc bảo vệ Tướng bạn khỏi những đòn đột kích bất ngờ của các đơn vị có Rush. Năng lực của Sky Phalanx đảm bảo các Silverguard Knight ngay lập tức kích hoạt được năng lực Zeal của chúng.
  • Sky Phalanx cũng có thể tạo ra hàng rào giữ chân Tướng địch, khiến chúng bị khóa chặt và bế tắc.
  • 3 đơn vị Silverguard Knight mới được triệu hồi có thể nhanh chóng trở thành mục tiêu cho các phép yêu cầu lính đồng minh như Afterblaze, Holy Immolation hay chỉ đơn giản là Roar.
  • Nếu dùng Sky Phalanx để phòng thủ, bạn nên cố dựa vào thành hoặc góc sân để phạm vi Provoke của các Silverguard Knight phủ chồng lên nhau, giúp tăng khả năng bảo vệ. Bạn nên để cho chúng đứng trên các vị trí nằm trên đường chữ thập nơi Tướng bạn đứng để nhận được phạm vi Provoke nhiều nhất.
    • Ngược lại nếu dùng Sky Phalanx để cầm chân, cho chúng xếp quanh hoặc xếp thẳng hàng ngay giữa Tướng bạn và Tướng địch để khóa chặt đối phương.
  • Cẩn thận trong việc sắp xếp Sky Phalanx nếu biết đối phương có các phép Dispel hoặc sát thương diện rộng.

Thư viện ảnh[ | ]

Sky Phalanx active
Sẵn sàng
Sky Phalanx actionbar
Trong thanh hành động

Sky Phalanx effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

Advertisement