Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Sol
Sol
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Battle Pet
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 1
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Solđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

  • Thẻ này nằm trong bản mở rộng Denizens of Shim'zar.
  • Thẻ này thuộc loại lính Battle Pet, người chơi không có quyền điều khiển chúng mà chúng sẽ tự hành động vào đầu mỗi lượt.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Sol được triệu hồi từ thanh hành động - Chỉ địch một đơn vị đồng minh chủng Battle Pet trên sân, kích hoạt hành động của Battle Pet đó (tìm mục tiêu gần nhất và tấn công).


Chiến thuật[ | ]

  • Sol phối hợp với chiến thuật gia tăng chỉ số cho các Battle Pet. Với Sol, bạn có thể tăng chỉ số cho các Battle Pet khiến chúng mạnh hơn, đặc biệt là những Battle Pet có chỉ số cao (Yun) hay năng lực mạnh (Dex, Rawr, Ion), khiến chúng gây ra thiệt hại bất ngờ cho đối phương.
  • Giá trị của Sol được dùng hết ngay sau khi nó thực hiện xong năng lực Opening Gambit của mình.

Thư viện ảnh[ | ]

Sol idle
Sẵn sàng
Sol breathing
Đứng tại chỗ
Sol run
Di chuyển
Sol attack
Tấn công
Sol death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement