Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Songweaver
Songweaver
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Songweaverđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Songweaver được triệu hồi từ thanh hành động - Cho một đơn vị lính đồng minh kế cận +1/+1.
    • Hiệu ứng: Songwoven.

Chiến thuật[ | ]

  • Songweaver có chỉ số khá tốt, năng lực của nó cũng sẽ giúp một lính đồng minh trở nên cứng cáp hơn. Songweaver sẽ cho bạn có một đội hình ổn định trên sân.

Thư viện ảnh[ | ]

Songweaver idle
Sẵn sàng
Songweaver breathing
Đứng tại chỗ
Songweaver run
Di chuyển
Songweaver attack
Tấn công
Songweaver death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.29: Được tạo ra. Songweaver có chỉ số 3/2. Năng lực là Opening Gambit: Khiến toàn bộ lính đồng minh khác trên sân không thể trở thành mục tiêu của mọi loại phép. Hiệu lực kéo dài tới hết lượt kế tiếp của chủ sở hữu.
  • Không rõ: Chỉ số giảm còn 2/2.
  • Patch 0.61: Năng lực Opening Gambit của Songweaver là cho một đơn vị +1/+1 và năng lực Flying.
  • Patch 1.63: Chỉ số tăng lên 3/3. Năng lực Opening Gambit của Songweaver không còn cho năng lực Flying nữa.
Advertisement