Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Sparrowhawk
Sparrowhawk
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Minion
Tộc Arcanyst
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Sparrowhawkđơn vị lính CrarityCommon của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Bond: Khi Sparrowhawk được triệu hồi từ thanh hành động và trên sân đang có đơn vị đồng minh cùng tộc với nó - Tạo ra 1 thẻ Mist Dragon Seal trong thanh hành động của chủ sở hữu.Chiến thuật[ | ]

  • Sparrowhawk có lượng chỉ số khá kém, mặc dù vậy năng lực của nó là một sự bù đắp khá tốt. Nó chỉ cần tạo ra một Mist Dragon Seal là đủ giá trị.

Thư viện ảnh[ | ]

Sparrowhawk idle
Sẵn sàng
Sparrowhawk breathing
Đứng tại chỗ
Sparrowhawk run
Di chuyển
Sparrowhawk attack
Tấn công
Sparrowhawk death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement