Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Spinecleaver
Spinecleaver
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Artifact
Tộc -----
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Spinecleavertrang bị LrarityLegendary của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ] • Cho Tướng bạn +1 tấn công. Mỗi khi Tướng bạn tiêu diệt lính địch, triệu hồi 1 Bloodfire Totem tại ô mà đơn vị đó đứng.
  • Bloodfire Totem là đơn vị chủng Structure 0/4 có năng lực là vào cuối mỗi lượt của hai bên, gây 1 sát thương lên chủ sở hữu nó.
  • Bloodfire Totem được tạo ra sẽ thuộc về quyền sở hữu của đối phương.

Chiến thuật[ | ]

 • Năng lực của Spinecleaver tưởng chừng là khá yếu với giá 5 mana của nó, nhưng thực tế đây là năng lực rất đáng sợ. Bloodfire Totem là một trong những đơn vị gây ức chế nhất cho đối thủ.
 • Thông thường với Spinecleaver, tạo ra được 2 Bloodfire Totem đã là thành công.
 • Phối hợp với Wildfire Ankh, Tướng bạn có thể tạo ra nhiều Bloodfire Totem chỉ trong một lần tấn công, một cặp đôi hết sức lợi hại.
 • Với 3 sát thương có thể Tướng bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu diệt lính địch, có thể tăng cường thêm sát thương bằng các trang bị khác hoặc bằng phép Bloodborn Psionic Strike của Scioness Sajj.
  • Chỉ với Spinecleaver và Psionic Strike, Tướng bạn đã có đủ sát thương để tự mình tiêu diệt một Obelysk, không những tạo ra Bloodfire Totem mà còn không làm tổn hại độ bền của Spinecleaver.

Thư viện ảnh[ | ]

Spinecleaver active
Sẵn sàng
Spinecleaver actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement